NYTT ALTERNATIV
Ett politiskt ofärgat samlingsparti för dig som prioriterar sjukvård, äldreomsorg, jämställdhet, skola, trygghet och integration.

LÄNGTAN EFTER NÅGOT NYTT
För oss är varje individ speciell. Ingen människa ska idag behöva känna sig kränkt eller känna sig ensam. Vårt arbete består i att varje individ som behöver hjälp, vid exempelvis arbetslöshet eller sjukdom, ska få hjälp, oavsett var i landet du bor, men också att den som kan bidra med försörjning och skatt, måste dra sitt strå till stacken, detta för allas vår gemenskap och välfärd. För oss är detta synsätt en självklarhet.

TRYGGHET 
 Vi har alla ett val, och kan välja mellan bra eller mindre bra handlingar. Ansvaret ligger hos dig. Vi vill se längre straff mot brottslingar som är dömda till grova brott. Detta tror vi på, först och främst, då det ger signaler till brottsoffret att rån, våld och misshandel inte ska vara en del av vårt samhälle. Ringer man efter polisen ska man vara säker på att de kommer när man ringer. Vi måste alltid stå på brottsoffrets sida. Alla kan göra fel förvisso, och därför förtjänar de flesta av oss en andra chans.

Många är idag rädda för att bli gamla och inte klara sig själva, vilket är förståeligt. Detta då många äldreboenden är mycket illa skötta och har personal som helt saknar kunskaper i att vårda äldre. Vi förstår denna rädsla och vill införa garantier på såväl en lägsta standard för landets samtliga äldreboenden samt deras anställda. 

En bra och fungerande arbetsplats där de anställda trivs är ett måste för att få individen att vilja vara delaktig i den gemenskap som ett fungerande samhällsbygge har sin grund i. Tydliga exempel på detta kan vara att den anställda själv får välja vilken procentsats denna väljer att arbeta, eller  s.k. förslagsscheman där den anställda får vara med och påverka sin egen arbetstid. Vi tror på att arbete betyder mycket för människors gemenskap, och är en av de viktigaste punkterna för en långsiktig och fungerande integration.

Nytt Alternativ - Styrelse

 • Nicole Flodman, ordförande 
 • Elvin Åström, 1:e vice ordförande 
 • Carla Amarento, 2:e vice ordförande 
 • Marianne Sjöqvist, ledamot 
 • Susanne Lind, ledamot 
 • Per Jonsson, ledamot 
 • Anders Nilsen, ledamot 
 • Ebba Norling, ledamot 
 • Kajsa Reinhold, ledamot 
 • Martin Swahn, ledamot 
 • Johan Kalla, suppleant 

Kontakt

Nytt Alternativ
Box 69
117 27 Stockholm

medlem@nyttalternativ.se
Telefonnummer: 0727-002964

Stöd oss - Bli medlem

Genom att betala medlemsavgiften på 225 sek stödjer du vår verksamhet, vår politik och vår syn på Sverige.

...

...