ANSVAR - TRYGGHET - KVALITET

VAL 2022

Svenska Rikslagen

Välkommen till Svenska Rikslagen
- ett politiskt ofärgat samlingsparti för sanningssökande medborgare

I samarbete med fria medier, företag och organisationer. Av vetenskapsinstitut, forskare och läkare.
Av vanliga människor som värnar om frihet och demokrati.

Utifrån grundlagen och Sveriges Rikes Lag värnar vi om demokratin
och bevarandet av våra grundläggande mänskliga rättigheter i Sverige och världen.

Vi kandiderar till Svenska Riksdagsvalet 2022.

Sidan aktiveras om:

...