Kommun eller postnummer: malmö
Projektstart (ex inom en vecka, eller senare) ASAP igen

Beskriv ditt behov (En detaljerad beskrivning ger dig fler och bättre offerter):
rengöra grundligt och nyta ut trasiga pannor